Landscaping

Wat gebeurt er in uw «technologische markt» ? Wat doen uw concurrenten? Wie is actief in welke technologische sector? Voor welke toepassingen? Het gaat het landschap te tekenen waarin uw onderneming evolueert. Zo kunt u de beste weg kiezen. GEVERS zal uw GPS zijn.

Waarnemen, meten, ontcijferen. Hierbij wordt zeer nauwkeurig in kaart gebracht wat de andere ondernemingen van uw sector doen, zelfs in een zeer precieze technologische niche. Niet gewoon een grove statistiek die met een mooie grafiek het aantal octrooien weergeeft op naam van deze of gene, maar eerder een precieze en zorgvuldige analyse van de gedeponeerde octrooiaanvragen in deze niche. Deze aanpak heeft vele verschillende doelstellingen, zoals het reële bereik van deze aanvragen identificeren. Of de serieuze aanvragen onderscheiden van diegene die enkel zand in de ogen strooien. De reële innovatiestrategieën van uw concurrenten ontcijferen. Beter nog, samen met u gebieden ontdekken die nog weinig ontgonnen zijn: mogelijke vernieuwingen om u echt te onderscheiden en een voorsprong te nemen.

Om deze fantastische doelstellingen te bereiken, zijn er adviseurs inzake open octrooien nodig, met een brede visie van hun taak, een verregaand begrip van de vernieuwingsstrategieën, een gevoeligheid voor de economische uitdagingen. En vooral een immense beheersing van de octrooitechniek. Last but not least, moet er tussen de klant en de octrooiadviseur een nauwe samenwerking ontstaan, moeten er intense uitwisselingen plaatsvinden, is er een groot wederzijds vertrouwen nodig, en moeten beide partijen zich er volledig op toeleggen.

Een enorme uitdaging voor de professionals inzake intellectuele eigendom, maar met resultaten die vaak evenredig zijn met de geleverde inspanningen.