Depot & registratieprocedures

Wat is de beste weg naar bescherming en welke formaliteiten moet u vervullen? Het indienen vormt de start van uw recht en is zeker geen futiliteit. Ook dient u eventuele vragen van de administratieve diensten te beantwoorden. Een vergissing in deze fase kan de hele procedure op de helling zetten. GEVERS neemt voor u deze delicate en bepalende fase in handen. Wereldwijd.

Octrooien

Voor een octrooi is de depot de gelegenheid om duizend en een vragen te stellen. Over de opstelling van het octrooi, om te beginnen. Dit is bepalend voor de kracht van de aanvraag en de kansen op slagen. Over het grondgebied waar de bescherming gewenst is en de te volgen procedure om dit te bereiken: nationale depot? Europese depot? PCT?

Tijdens de procedure om het octrooi te verkrijgen, die enkele jaren kan duren, kunnen er zich voorziene en onvoorziene gebeurtenissen voordoen: na te leven prioriteitstermijnen, te betalen taksen, te overhandigen documenten, vragen over de kern die de onderzoekers stellen, vertalingen die gemaakt moeten worden. Dit moet allemaal snel opgevangen worden om de procedure tot een goed einde te brengen.

Ten slotte moeten er bij de beslissing over de toekenning van het langverwachte octrooi vaak nieuwe beslissingen genomen worden: in welk land moet het octrooi gevalideerd worden? Volgens welk proces?

Tijdens al deze stappen begeleidt GEVERS u stap voor stap door vooruit te lopen op de fasepunten en problemen, door u uitleg te geven over de denkbare opties en door te zorgen voor de administratieve opvolging.

Merken

In welke landen zou u uw merk moeten deponeren? Hoe kiest u tussen internationale registratie en nationale neerlegging? Dergelijke strategische vragen rijzen onvermijdelijk als u van plan bent een merk te deponeren. Om te kunnen antwoorden, moet u de geldende reglementering in de beoogde landen kennen, alsook het bedrag van de lokale belastingen en de kosten verbonden aan de bijzondere formaliteiten in bepaalde landen. Het is bv. mogelijk om bepaalde besparingen te doen door een beroep te doen op een internationale registratie.

Maar in dat geval moet deze besparing in evenwicht gebracht worden met de risico's van een centrale aanval: een derde zou de hele registratie kunnen aanvallen via één enkele procedure. Die analyse moet geval per geval gemaakt worden, in functie van de omstandigheden van elk geval. Gevers staat u bij in het kader van deze strategische problematiek, en geeft bovendien ook een antwoord op de mogelijke vragen van besturen naar aanleiding van uw neerlegging.